Responsabilitate cetățenească- Cum poţi interacţiona cu decidenţii?Care este rolul autorităţilor publice?

Institutul European pentru Democrație Participativă – Qvorum, în calitate de beneficiar al proiectului „Mecanisme eficiente de colaborare cu autorităţile publice”, cod SMIS 40105, anunţă organizarea, în luna iunie 2013, în București a unui program de formare gratuit prin care se urmăreşte oferirea de informaţii cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor administraţiei publice de la nivel local şi central, precum şi metode de implicare a societăţii civile în procesul de luare a deciziilor şi de elaborare a politicilor publice.

Programul de formare este structurat în 4 module şi se va desfăşura în luna iunie la București astfel:

Modulul 1:

Valori în practica democratică

Mecanisme de funcţionare ale instituţiilor administraţiei publice locale

Modulul 2:

Mecanisme de funcţionare ale instituţiilor administraţiei publice centrale

Metode de implicare în procesul de luare a deciziilor la nivel local și central

Modulul 3:

Perioada de practică (lucru de acasă) în care participanţii (grupaţi pe echipe) vor elabora un model de strategie de advocacy pe baza informaţiilor acumulate

Modulul 4:

Responsabilitate cetățenească și exemple de bune practici din Italia – trainer din Italia
Funcționarea administrației publice din Italia – trainer din Italia
Evaluare, feedback

Metoda de training este orientată către rezultat şi se bazează pe:
 Interactivitate;
 Accent pt aplicaţii practice;
 Exemplificări concrete şi informaţii de actualitate;
 Traineri profesionişti (practicieni) care activează în domeniul programului de formare

După încheierea sesiunilor de instruire vom organiza o masă rotundă intitulată „Laboratorul de idei pentru orașul tau” în cadrul căreia cursanții vor interacționa cu funcționari publici și personal contractual din administrația publică cu scopul de a consolida dialogul între mediul non-guvernamental și administrația publică.

Masa rotundă va fi organizată la începutul lunii iulie.

La sfârşitul programului de instruire, beneficiarii vor primi o diplomă de participare prin care se atestă parcurgerea acestui program de pregătire.

De asemenea, pe baza rezultatelor obţinute şi a implicării active pe parcursul programului de instruire, participanţii pot participa la una dintre cele două vizite de studiu la Bruxelles sau la Roma.

Procedura de înscriere şi selecţie

Persoanele interesate să participe la acest program de instruire vor transmite pe adresa de e-mail bucuresti@qvorum.ro, următoarele documente:

 Curriculum Vitae
 Scrisoare de motivare din care să reiasă interesul candidatului pentru acest program de formare.

Vă rugăm să menţionaţi în subiectul e-mailului numele proiectului pentru care aplicaţi. Numai persoanele selectate vor fi notificate pentru informaţii suplimentare.

De asemenea, în textul mailului, candidaţii sunt rugaţi să transmită şi datele lor de contact, respectiv numărul de telefon şi adresa de e-mail personale, în vederea unei comunicări eficiente cu privire la detaliile de desfăşurare ale programului de instruire.

Termenul limită pentru transmiterea aplicaţiilor este de 06.06.2013.

Persoana de contact: Gabriela Sinca, Asistent proiect, email bucuresti@qvorum.ro, telefon: 0729 614 051.