Mecanisme eficiente de colaborare cu autorităţile publice

Institutul European pentru Democrație Participativă- QVORUM organizează conferinţa de lansare a proiectului „Mecanisme eficiente de colaborare cu autoritățile publice” în data de 12 februarie 2013, ora 10.00, la Hotel Capital Plaza, Bucureşti.

Proiectul este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, cod SMIS 40105.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacităţii organizatiilor non-guvernamentale de a colabora cu instituțiile administraţiei publice din România pentru a îmbunătăţi mecanismele de consultare în sprijinul eficacităţii administraţiei publice de a furniza servicii în interesul cetăţeanului.

Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare de interacţionare a membrilor, angajaţilor și voluntarilor parteneriatului cu instituţiile administraţiei publice. În beneficiul inclusiv al administrației publice de la nivel local şi central ca urmare a dezvoltării unor proceduri de cooperare cu partenerii sociali.

Grupul ţintă al proiectului este format din 100 de membri, voluntari și angajați ai Institutului European pentru Democrație Participativă- QVORUM, cărora li se adaugă 30 de funcționari publici și personal contractual din instituțiile publice de la nivel local și central.

Principalele activităţi ale proiectului sunt: organizarea unor seminarii, vizite de studiu, schimburi de bune practici și mese rotunde tematice ce vor presupune instruirea pe problematica funcționării instituțiilor administrației publice și a participării societății civile în procesul de luare a deciziilor, respectiv de elaborare a politicilor publice.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: București, Bacău, Craiova, Sibiu.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate: participanții vor deprinde competențe și abilități de lucru pe mecanismele de funcționare ale administrației publice locale și centrale. Acestea vor înlesni implicarea în formularea inițiativelor cetățenești de elaborare a politicilor publice.

Prin colaborare în cadrul atelierelor de lucru și prin participarea la dezbaterile publice se vor întări mecanismele de consultare și elaborare a unor proceduri comune de cooperare.

Participanții vor asimila cunoştinţe avansate privind bunele practici de colaborare între administrația publică și societatea civilă existente la nivel european. Un alt rezultat așteptat în urma concluziilor conturate va fi elaborarea unui ghid de bune practici privind procedurile de cooperare între autoritățile publice și mediul societății civile.