Lansare proiect “Participarea Activă a Cetăţenilor în Transpunerea Politicilor Publice Locale în regiunea Sud a României (PACT- PPL)”

COMUNICAT DE PRESĂ 

Lansare proiect “Participarea Activă a Cetăţenilor în Transpunerea Politicilor  Publice Locale în regiunea Sud a României (PACT- PPL)”

Centrul de Excelenţă Academică în parteneriat cu Institutul Qvorum lansează proiectul Participarea Activă a Cetăţenilor în Transpunerea Politicilor  Publice Locale în regiunea Sud a României (PACT- PPL)” care își propune să genereze un sistem de angrenare și de participare activă a cetățenilor români în transpunerea politicilor publice locale.

Atingerea scopului se va realiza prin crearea unui site al culturii administrative locale, realizarea unui ghid al cetăţeanului privind elaborarea şi implementarea unei politici publice locale și crearea unei grile de monitorizare şi evaluare a activităţilor administraţiei publice locale.

De asemenea, cetățenii aparținând grupului țintă vor participa la seminarii de orientare susținute prin metode de învățare experiențială și la grupuri de dialog tripartit menite să genereze un model de colaborare locală ancorat în viața administrativă și socială a comunităților locale în care se desfășoară proiectul.

Proiectul se va desfășura în intervalul 1 Aprilie 2015 – 31 Martie 2016 în localitățile din 7 județe ale Regiunii Sud: Pitești, Călărași, Alexandria, Ploiești, Târgoviște, Slobozia, Giurgiu. Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Valoarea totală a proiectului este de 71,560.50 Euro.

Centrul de Excelenţă Academică este o organizaţie non-guvernamentală, cu interes pentru domeniul ştiinţelor juridice şi administrative și implicată activ în susţinerea dezvoltării învățământului și a sectorului public din România.

Persoană de contact: Mihaela V. Cărăușan, Manager de proiect – office@cexa.org

Centrul de Excelenţă Academicăwww.cexa.org

Institutul Qvorum www.qvorum.ro

Pentru mai multe detalii privind finanţatorii proiectului, accesaţi https://www.fondong.fdsc.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi https://www.eeagrants.org

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014.