Rezultatul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție de servicii de formare

COMUNICARE privind rezultatul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție de servicii de formare

În urma evaluării ofertelor depuse la procedura de achiziție competitivă simplificată, organizată de Asociația Institutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect servicii de formare cod CPV 80500000-2 – servicii de formare specializată în cadrul proiectului RO2013_C1.1_49 cu titlul „Inițiativă pentru comunitatea mea!”, au fost declarați câștigători următorii ofertanți:

Lotul 1. Servicii de formare în domeniul „Mecanisme de funcţionare a instituţiilor administraţiei publice și metode active de implicare a cetățenilor în deciziile publice”: Agapin Laura Maria

Lotul 2. Servicii de formare în domeniul „Antreprenoriat, dezvoltare durabilă și metode active de implicare a cetățenilor în deciziile publice”: Burlacu Alina Gabriela

Lotul 3. Servicii de formare în domeniul „Antidiscriminare, No hate speech Egalitate de gen”: Pătrășcoiu Roxana Maria