Institutul Qvorum laureat al Premiilor de Excelență IER pentru promovarea spiritului și valorilor europene

Premiile de Excelenţă IER se desfăşoară în contextul Anului european al voluntariatului şi sunt dedicate organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în promovarea spiritului şi valorilor europene în rândul publicului din România.

Astfel, în cadrul Serviciului Comunicare şi Marketing au fost evaluate peste 60 de ONG-uri. Cele două componente esenţiale luate în consideraţie au fost voluntariatul şi politicile publice, iar domeniile de intervenţie ale organizaţiilor vizate au fost: drepturile fundamentale, democraţia participativă, incluziunea socială, educaţia şi protecţia mediului.

Rezultatele evaluării au fost prezentate unui Grup de selecţie constituit din membrii Consiliului de Administraţie, respectiv Consiliul Ştiinţific Consultativ ale IER.

Pentru mai multe detalii vă rugăm accesați aici: https://www.ier.ro/index.php/site/news_page/337