„Hate crimes” la nivel european. A fost lansat proiectul european C.O.N.T.A.C.T. privind monitorizarea agresiunilor bazate pe ură

Institutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum este partener în cadrul proiectului european C.O.N.T.A.C.T. for: Creating On line Network, monitoring Team and phone App to Counter hate crime Tactics. Proiectul se bucură de coagularea expertizei în domeniul antidiscriminării între 5 universități și 7 ONGuri din 10 țări europene (Marea Britanie, Danemarca, Italia, Spania, Malta, Polonia, Lituania, Grecia, Cipru și România).

Proiectul C.O.N.T.A.C.T. își propune să îmbunătățească, să încurajeze și să analizeze modalitatea de raportare a cazurilor de discriminare bazate pe instigarea la ură (hate crime/hate speech) la nivel european. De asemenea, prin activitățile din proiect ne propunem să sensibilizăm opinia publică și să aducem în atenția acesteia, modalități de prevenție și raportare a cazurilor de discriminare bazate pe etnie, gen, religie, orientare sexuală, rasă etc.

Cercetările ne demonstrează că în spațiul european agresiunile motivate de ură nu sunt tratate de cele mai multe ori cu seriozitate și numărul acestor cazuri raportate de victime către autorități este foarte mic. De asemenea, percepțiile asupra acestui fenomen de discriminare diferă de la o țară la alta în interiorul Uniunii Europene.

Cu toate acestea incidentele bazate pe ură, în special în mediul on-line, sunt în creștere în majoritatea țărilor europene. Totodată, grupurile și partidele politice extremiste se dezvoltă în Europa, folosindu-se de ura împotriva anumitor grupuri de persoane.

Proiectul C.O.N.T.A.C.T lansat pe 15 octombrie, combină partea de analiză și cercetare cu activitățile practice, precum traininguri privind lupta împotriva discriminării și cursuri de dezvoltare personală. În același timp, vom dezvolta o rețea de specialiși în monitorizarea on-line a agresiunilor motivate de ură și a discursurilor instigatoare, precum și o aplicație mobilă direct conectată la platforma on-line de raportare a cazurilor de discriminare . Durata de implementare a proiectului este de doi ani.

Grupul ţintă al acestui proiect îl reprezintă tinerii, reprezentanții din mass media și profesioniștii din domeniul juridic și de aplicare a legislației.

Rezultatele proiectului vor fi diseminate într-o conferință internațională care va avea loc în Cipru, în Mai 2017.

Pentru mai multe informații despre proiect accesați https://reporthate.eu/.

Persoană de contact în cadrul Institutului Qvorum:

Rucsandra Topoloiu, rucsandra.topoloiu@qvorum.ro, 0722 459 115
Proiect finanțat de Comisia Europeană, DG Justice.