Donează! Susține programele derulate de Institutul Qvorum!

Poți contribui la dezvoltarea tinerei generații prin susținerea programelor derulate de Institutul Qvorum!

Cum poţi ajuta: 
Pasul 1:

Dacă în anul fiscal precedent ai obţinut venituri ca salariat, completează secţiunea I. a formularului 230 cu datele personale. (Secţiunea III. 2. este completată deja cu datele Institutului Qvorum, iar suma va fi calculată de un cadru fiscal);

sau

Dacă în anul fiscal precedent ai realizat venituri din activităţi independente, completează declaraţia 200, iar în secţiunea III.2. bifează „Susţinerea unei entităţi nonprofit şi de cult”. Complează secţiunea cu datele Asociației:

Asociația Institutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum

CIF: 24288181

Cont bancar: RO53VBBU2511BU0005782701

 

Pasul 2:
Dacă ai primit formularul nostru din partea unui reprezentant al Institutului Qvorum, nu uita să îl înapoiezi completat celui care ţi l-a înmânat.

sau

Depune formularul  completat cu datele Institutului Qvorum la administraţia financiară de care aparţii sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Dacă este nevoie, putem depune noi formularul pentru tine! Ultima zi de depunere a documentelor este 25 mai 2015.

Pentru orice întrebări ai, contactează-ne la: 0722 122 110 sau iulia.popescu@qvorum.ro

Echipa Qvorum și beneficiarii proiectelor noastre îți mulțumesc!
Aici găseşti şi datele Institutului Qvorum:

Denumire entitate nonprofit: Asociația Institutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum

Cod de identificare fiscală al entităţii nonprofit: 24288181

Cont Bancar (IBAN): RO53VBBU2511BU0005782701