Dezvoltare locală în responsabilitatea comunității

Institutul Qvorum și Organizația Bene Merenti implementează în perioada aprilie 2015-martie 2016 în județul Giurgiu proiectul „Idei pentru comunitate”. Acesta își propune să stabilească o platformă de comunicare și implicare activă a cetățenilor, a ONG-urilor, a reprezentanților mediului privat și instituțiilor publice locale în viața comunității din care fac parte.

Punem în scenă conceptul de „CLLD” (din eng. „Community-led Local Development”), respectiv „dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”: un mijloc inovativ de implicare civică locală, recomandat de Comisia Europeană tuturor statelor membre, care presupune planificarea participativă de măsuri de dezvoltare comunitară și materializarea acestora prin eforturile comune ale celor implicați.

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității („CLLD”) cuprinde:

-acțiuni „de jos în sus”. Măsurile de dezvoltare sunt propuse de comunitatea însăși, în urma procesului de dialog structurat între administrația publică locală, cetățeni și mediul de afaceri local.

-participare și consultare. Toți actorii locali au ocazia de a-și exprima opinia cu privire la dezvoltarea comunității lor. În toate acțiunile se promovează parteneriatul dintre societatea civilă, sectorul public și mediul de afaceri.

-abordare integrată. Sunt vizate aspecte ce țin de comunitate „ca întreg”, ci nu măsuri ce țin doar de un anumit sector (ex: educație, social, mediu, economic etc. )

-implicare locală pentru rezultate rapide. Măsurile sunt puse în practică cu resurse și inițiativă locală, într-un termen de cel mult 3-6 luni, prin implicarea directă a celor care își doresc să contribuie la dezvoltarea comunității lor.

Idei pentru comunitate

Cei cu idei pentru comunitatea lor se pot implica urmărind cele trei etape ale proiectului:

1. Planificare participativă
Intervenția în comunități începe cu o etapă de activare și mobilizare a actorilor locali. Aceasta se derulează sub forma unor sesiuni de instruire/facilitare, cu scopul de a activa comunitățile în direcția implicării comunitare. În cadrul sesiunilor urmărim teme legate de mecanismele decizionale locale, de procedurile de consultare publică sau de instrumente concrete prin care inițiativa locală se poate materializa în acțiuni concrete.

2. Implicare civică
Facilităm constituirea a două grupuri de inițiativă locală ( 1 grup urban/ 1 grup rural), care vor pune în practică acțiunile identificate în etapa de planificare.

3. Transfer de bune practici
Instruim alți factori interesați din domeniul administrației publice, societății civile și mediului privat, în vederea aplicării mecanismelor și instrumentelor de dezvoltare locală plasată în responsabilitatea comunității.

Tu scrii povestea

  • 2 comunități implicate (urban & rural);
  • 180 de participanți instruiți în dezvoltare comunitară locală;
  • 3 tipuri de actori locali implicați în proiect: autorități publice, antreprenori, cetățeni;
  • 2 grupuri de inițiativă (urban & rural);
  • 20 de acțiuni comunitare în care sunt implicați 250 de cetățeni;
  • 1030 de actori la nivel național informați cu privire la rezultatele aplicarii „CLLD” în Giurgiu;

Persoane de contact:

Roberto Pătrășcoiu – Manager de proiect
Gabriela Sincă- Asistent proiect

E-mail: bucuresti@qvorum.ro

IDEI PENTRU COMUNITATE – CLLD

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România;