Curs ”Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene”

“Noi punem accent pe învățare experiențială”

Cursul nostru ți se adresează în mod special dacă:

Ai o idee de business și crezi că o poți dezvolta prin fonduri europene?

Vrei să pui bazele unui proiect de succes cu finanțare nerambursabilă europeană pentru ONG-ul din care faci parte?

Vrei să înveți cum să pregătești și să elaborezi un proiect cu finanțare europeană?

Lucrezi într-o instituție publică și vrei să afli cum poți obține resursele necesare pentru dezvoltarea comunității sau a propriei instituții?

Noi, Institutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum te învațăm pas cu pas CUM se scrie un proiect pentru a obține finanțare europeană.

Ce noțiuni vei deprinde prin intermediul acestui curs?

 • identificarea sursei de finanțare potrivită pentru ideea ta de proiect
 • redactarea propriului proiect pas cu pas pe care îl vei putea depune pentru a obține finanțare
 • instrumente concrete privind argumentarea necesității implementarii unui proiect
 • metode si tehnici de elaborare a scopului si obiectivelor proiectului
 • metodologie pentru elaborarea planului de activitati ale proiectului
 • elaborarea indicatorilor de proiect, monitorizarea și evaluarea acestora
 • realizarea bugetului proiectului
 • deprinderea unor noțiuni privind cheltuielile eligibile și non-eligibile
 • traseul proiectului de la depunere la finantare; care sunt criteriile dupa care proiectul depus este punctat si evaluat („in mintea evaluatorului”)
 • cunoașterea legislației naționale și europene în domeniul accesării fondurilor europene (cadru institutional, programe specifice 2014-2020: POCU, POCA, POC, PNDR etc) si a criteriilor specifice de alocare a fondurilor europene
 • analiza ghidului solicitantului si instrumente de „intelegere”/„decodificare” a criteriilor de eligibilitate aplicabile proiectelor cu finantare europeana

 

Care este valoarea adaugată a programului nostru de training?

 

1. Învățare experiențială.

Întreg programul de instuire este adaptat pe propriile tale idei de proiect. Astfel, în prima zi de training vei avea ocazia să identifici o idee concretă de proiect, pe care vrei să o pui în practică, urmând ca, ulterior, întregul program de instruire să fie adaptat nevoilor tale. Aplicațiile practice sunt așadar adaptate 100% pe proiectul tău, ceea ce transformă învățarea într-o experiență autentică și cu aplicabilitate practică imediată.

2. Metoda de predare.

Uită de power point, de prezentările teoretice sterile și de structura clasică a unui curs! Folosim metode interactive de facilitare a învățării (metoda cardurilor de facilitare, metoda vizualizării, simulări, jocuri de rol, experimente de project management), astfel încât instrumentele învățate să poată fi aplicate în „viața reală”. Programul nostru este axat în primul rând pe exerciții practice.

3. Specialist practician.

 Lectorul cursului este practician, cu experiență extensivă în accesarea de fonduri europene și implementarea de proiecte, care cunoaște în detaliu domeniul și provocările specifice.

 

Cursul “Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene” este un curs acreditat ANC (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educației, Cercetării și Inovării), cod COR 242213.

 

Trainer Ph.D. Roberto Pătrășcoiu:
Roberto Pătrășcoiu este Manager de proiect, Expert în accesarea fondurilor europene și Trainer.

robertoExperiență: Roberto a activat în management de proiect, în diferite roluri și funcții, de la membru în echipa de proiect și consultant pentru accesarea de finanțări europene, până la managementul de portofolii de proiecte în cadrul unor organizații internaționale. Experiența sa se materializează în investiții de peste 20 mil. EUR, buget total cumulat al diferitelor proiecte coordonate de-a lungul timpului, în domenii precum: lucrări de infrastructură în mediul rural, modernizarea producției și serviciilor în cadrul IMM-urilor, agricultură, sănătate, dezvoltare economică locală, educație sau democratie participativă. Paleta de finanțări atrase acoperă atât fondurile structurale (FEDR & FSE), cât și fonduri de dezvoltare rurală (FEADR), guvernamentale, norvegiene, elvețiene sau finanțări private.

Experiența practică dobandită a constituit o bază solidă pentru cele peste 50 de sesiuni de training susținute în special în domeniul managementului de proiect și al accesării de fonduri structurale, atât pentru reprezentanți ai mediului de business, cât și pentru cei din mediul ONG și sectorul public.
Roberto își continuă colaborarea cu organizații din România și străinătate, prin implicarea la nivel de leadership în strategiile pentru proiectele finanțate din fonduri nerambursabile.

Studii și certificari: Roberto este absolvent al unui program de Master în „Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene” (ASE, Bucuresti 2007-2009) și doctor în domeniul dezvoltării urbane integrate în contextul politicilor regionale europene (Universitatea Bucuresti, 2009-2012). Este trainer autorizat în Management de proiect, formator certificat ANC și a urmat mai multe cursuri de specializare în domenii ce țin de management/leadership și dezvoltare locală, în țară și străinătate (Lean Six Sigma, PMP, Leader, Local Economic Development, Value Chain).

Taxa de participare: participarea la acest program se face pe baza achitării unei taxe de 750 RON.
Reduceri acordate:

 • 10% pentru cursanţii care au mai participat la un curs cu plată organizat de Instititul Qvorum;
 • 10% pentru orice persoană adusă la curs.

Discounturile nu se cumulează!

Taxa de participare include:

 • activitatea de training;
 • materialele de lucru la training;
 • diplomă acreditată ANC, cod COR 242213;
 • examenul de certificare;
 • coffee-break în fiecare zi de curs;

 

Când se desfășoară cursul?

Trainingul va avea loc în București, la Hotel Capital Plaza (adresa: Bd-ul Iancu de Hunedoara nr. 54), în perioada 9-24 iulie 2015.

Programul desfăşurării cursului:

 • 9, 10, 11 iulie 2015 – Sesiuni de instruire (modulele se vor desfășura în intervalul orar 9.00-19.00, cu o oră pauză de prânz)
 • 13 – 22 iulie 2015- Perioadă practică de studiu individual pentru pregătirea proiectului final
 • 24 iulie 2015 – Examen final de cerificare – Comisia va fi formată din reprezentanţii furnizorului de formare şi reprezentaţi ai autorităţii de certificare, ANC. Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (test grilă) și o probă practică (prezentarea proiectului realizat).

 

Cum mă înscriu?

Trimite CV-ul tău la adresa bucuresti@qvorum.ro, împreună cu formularul de înscriere pe care îl poți descărca de aici. Nu uita să menționezi în subiectul email-ului cursul pentru care aplici. În cel mai scurt timp vei fi contactat pentru confirmarea aplicației.

Data limită de înscriere: 05 iulie 2015

Metoda de plată: prin transfer bancar la coordonatele de plată din anunț sau în numerar la sediu.

Coordonatele de plată: Institutul  pentru  Democrație  Participativă  Euro  Qvorum 

CUI:  24188181; Banca:  ING  BANK  N.V.  AMSTERDAM  ROMÂNIA,  SUCURSALA  BUCUREȘTI –  ȘTIRBEI  VODĂ Cont: RO60INGB0000999902371869

 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la e-mail bucuresti@qvorum.ro sau telefon: 0722.459.115, Rucsandra Filloreanu.