Rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție de servicii de tipărire de broșuri, pliante, afișe și suporturi de curs

COMUNICARE privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziție de servicii de tipărire de broșuri, pliante, afișe și suporturi de curs

În urma evaluării ofertelor depuse la procedura de achiziție competitivă simplificată, organizată de Asociația Institutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum în vederea atribuirii contractului de achiziţie având ca obiect de servicii de tipărire de broșuri, pliante, afișe și suporturi de curs cod CPV  79823000-9– servicii de tipărire și livrare în cadrul proiectului RO2013_C1.1_49 cu titlul „Inițiativă pentru comunitatea mea!”, a fost declarat câștigător ofertantul SC FORSALE COMUNICARE SRL.