Sesiune de training in Sibiu – Cum poţi interacţiona cu decidenţii? Care este rolul autorităţilor publice?

Institutul European pentru Democraţie Participativă -Qvorum, în calitate de beneficiar al proiectului „Mecanisme eficiente de colaborare cu autorităţile publice”, organizează în Sibiu un program de formare gratuită cu privire la funcţionarea instituţiilor administraţiei publice de la nivel local şi central, precum şi metodele de implicare a societăţii civile în procesul de luare a deciziilor publice.

Programul de formare este structurat în 4 module şi se va desfăşura în luna aprilie astfel:

Modulul 1: Mecanismele de funcţionare ale instituţiilor administraţiei publice locale şi implicarea în procesul de luare a deciziilor la nivel local – 3 zile

Modulul 2: Mecanismele de funcţionare ale instituţiilor administraţiei publice centrale şi implicarea în procesul de luare a deciziilor la nivel central – 3 zile

Modulul 3: Perioada de practică (lucru de acasă) în care participanţii (grupaţi pe echipe) vor elabora un model de strategie de advocacy pe baza informaţiilor acumulate – 5 zile

Modulul 4:  Evaluare, feedback – 2 zile

Metoda de training este orientată către rezultat şi se bazează pe:

– Interactivitate;
– Accent pe aplicaţii practice;
– Exemplificări concrete şi informaţii de actualitate;
– Traineri profesionişti (practicieni) care activează în domeniul programului de formare

La sfârşitul programului de instruire, beneficiarii vor primi o diplomă de absolvire prin care se atestă parcurgerea acestui program de pregătire.

De asemenea, pe baza rezultatelor obţinute şi a implicării active pe parcursul programului de instruire, participanţii pot participa la una dintre cele două vizite de studiu la Bruxelles sau la Roma.

Procedura de înscriere şi selecţie

Persoanele interesate să participe la acest program de instruire vor transmite pe adresa de e-mail bucuresti@qvorum.ro, următoarele documente:

– Curriculum Vitae
– Scrisoare de motivaţie din care să reiasă interesul candidatului pentru acest program de formare.

Vă rugăm să menţionaţi în subiectul e-mailului numele proiectului pentru care aplicaţi. Numai persoanele selectate vor fi notificate pentru informaţii suplimentare.

De asemenea, în textul mailului, candidaţii sunt rugaţi să transmită şi datele lor de contact, respectiv numărul de telefon şi adresa de e-mail personale, în vederea unei comunicări eficiente cu privire la detaliile de desfăşurare ale programului de instruire.

Termenul limită pentru transmiterea aplicaţiilor este de 29.03.2013.

Pentru detalii suplimentare o puteți contacta pe Gabriela Sinca, asistent proiect, pe adresa de e-mail bucuresti@qvorum.ro sau la numărul de telefon 0729.614.051