Invitație de participare – Servicii de formare

Asociația Institutul pentru Democrație Participativă EURO QVORUM vă invită să depuneți ofertă în vederea achiziției de servicii de formare în cadrul proiectului RO2013_C1.1_49 cu titlul Inițiativă pentru comunitatea mea!, finanţat prin Fondul ONG în România, Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014.

I.Obiectul contractului:

1) Denumirea contractului: Achizitie de servicii de formare pentru derularea proiectului Inițiativă pentru comunitatea mea!

2)Locul de prestare a serviciilor: jud. Argeș (Pitești); jud. Călărași (Călărași); jud. Dâmbovița (Târgoviște); jud. Teleorman (Alexandria); jud. Prahova (Ploiești); jud. Ialomița (Slobozia); jud. Giurgiu (Giurgiu).

3)Perioada: octombrie 2014 – aprilie 2015

4) Clasificare CPV 80500000-2 – servicii de formare specializată (vocabularul comun privind achiziţiile)

5) Împărțire în loturi:

Lotul 1: Servicii de formare în domeniul „Mecanisme de funcţionare a instituţiilor administraţiei publice și metode active de implicare a cetățenilor în deciziile publice”

Lotul 2: Servicii de formare în domeniul „Antreprenoriat, dezvoltare durabilă și metode active de implicare a cetățenilor în deciziile publice”

Lotul 3: Servicii de formare în domeniul „Antidiscriminare, No hate speech Egalitate de gen”

II.Valoarea totală estimată fără TVA: 45 685,5 RON

Lotul 1: Servicii de formare în domeniul „Mecanisme de funcţionare a instituţiilor administraţiei publice și metode active de implicare a cetățenilor în deciziile publice” – 15279,95 RON

Lotul 2: Servicii de formare în domeniul „Antreprenoriat, dezvoltare durabilă și metode active de implicare a cetățenilor în deciziile publice” – 15279,95 RON
Lotul 3: Servicii de formare în domeniul „Antidiscriminare, No hate speech și Egalitate de gen” – 15125,6 RON

III. Prețul va fi exprimat în RON fără TVA . Prețul pentru serviciile solicitate este ferm și nu se modifică pe perioada derulării contractului.

IV. Date privind procedura de atribuire:

Procedură de achiziție competitivă simplificată, conform procedurilor pentru achiziţiile efectuate de către Promotorii de proiecte şi partenerii acestora în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă din Fondul ONG, Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, corelat cu Ordinul MFE nr. 1120/2013.

V. Limba in care trebuie redactate ofertele: Limba română

VI. Criteriul de atribuire a contractului: Ofertele vor fi evaluate în conformitate cu criteriul de atribuire ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”, pentru acei ofertanți care îndeplinesc criteriile de calificare si cerintele minime obligatorii din caietul de sarcini.

Oferta poate fi trimisă prin poștă, curier sau direct la adresa de corespondență: Strada Știrbei Vodă, nr. 150, Bl. 26 C, Et. 8, Ap, 31, sector 1, București până la data de 24 octombrie 2014, ora 17:00.

Invitaţia completă şi documentaţia de atribuire pot fi consultate aici.