Ghidul cetățeanului privind elaborarea și implementarea unei politici publice

În cadrul proiectului „Participarea Activă a Cetățenilor în Transpunerea Politicilor Publice Locale”  ne propunem să promovăm crearea unei culturi administrative locale a cetăţenilor români prin informarea acestora. În vederea realizării obiectivului nostru de întărire a  capacității de control social considerăm că este de strictă necesitate prezentarea într-un format coerent a etapelor privind elaborarea şi implementarea politicilor publice locale. Vom atinge acest deziderat prin structurarea unui Ghid de prezentare a aspectelor participării active a cetăţenilor la viaţa comunităţii locale.

Click pe butonul „Descarcă” și accesează ghidul privind elaborarea și implementarea unei politici publice locale.

Descarca

Politicile Publice Locale – PACT

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România;