Împreună creştem cultura administrativă locală din România!

Proiectul Participarea Activă a Cetăţenilor în Transpunerea Politicilor Publice Locale în regiunea Sud a României (PACT- PPL) este menit să genereze un sistem de angrenare a 196 de cetățeni din 7 localități din regiunea Sud Muntenia în procesul decizional. Problema abordată prin acest proiect este aceea a gradului scăzut de informare şi de participare a cetăţenilor la transpunerea politicilor publice locale.

Potrivit unor cercetări realizate de Centrul de Excelență Academică în 42 de orașe din România, numai 31% dintre cetățeni consideră că pot influența în mare măsură deciziile importante care se iau la nivel local. Totodată, la nivel național, numai 0.17% dintre cetățeni și-au exercitat dreptul de a lua parte la procesul de luare a deciziilor la nivel local. Cifrele arată o scădere de la an la an a interesului cetățenilor față de activitatea autorităților publice.

Alegerea celor 7 localități, Piteşti, Călăraşi, Alexandria, Ploieşti, Târgovişte, Slobozia, Giurgiu, din regiunea Sud s-a realizat pornind de la considerentul că în această regiune peste jumătate din cetățeni se rapoartează la libertatea de exprimare ca pilon al democrației participative. Vom crea astfel o zonă pilot la nivel de municipiu reședință de județ care va multiplica și replica rezultatele proiectului și în alte orașe și localități din județele respective, dar și din alte regiuni istorice și economice ale României. Din fiecare județ, parte a regiunii, am ales o singură localitate plecând de la considerentul că fiecare comunitate locală, județeană are specificul ei istoric, cultural, social și astfel bunele practici sunt transmisibile direct numai în interiorul ariei judeţene unde au fost observate.

Beneficiarul proiectului este Centrul de Excelență Academică
Partener: Institutul pentru Democrație Participativă Euro Qvorum

Politicile Publice Locale – PACT

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România;