CALL FOR PAPERS: Conferință interdisciplinară despre limbajul discriminatoriu – Universitatea din Cipru

Anunț pentru înscriere

Conferință interdisciplinară despre limbajul discriminatoriu: definiții, interpretări şi practici

9-11 Iunie 2017 la Universitatea din Cipru

Limba de lucru : engleză

*scroll down for English version

Scopul acestei conferințe este acela de a stimula dialogul asupra disciplinelor şi perspectivelor şi de a lua în considerare diverse metode şi unelte în ceea ce privește limbajul discriminatoriu.

Printre speakerii invitați îi avem pe:

Prof. Dimitris Chrisopoulos, Președintele Federației Internaționale pentru Drepturile Omului şi Profesor Asociat la Universitatea Panteion din Atena,

Prof. Paul  Iganski, Universitatea din Lancaster,

Izabela Kisić, Director Executiv al Comitetului pentru Drepturile Omului din Serbia , Asociat în programul C.O.N.T.A.C.T.

Prof. Andreas Musolff, Universitatea East Anglia

Trei direcții au fost definite, toate concentrându-se pe tema conferinței:

Limbajul discriminatoriu: Definiții, Interpretări şi Practici

  • Direcția 1

Legislație, discursuri şi practici juridice din Europa concentrate pe limbajul discriminatoriu

  • Direcția 2

Manifestarea online a limbajului discriminatoriu, de ex. în mediul social, comentarii despre articolele de presă, etc. (incluzând metode directe şi indirecte, roluri multimodale)

  • Direcția 3

Limbajul pedagogic şi discriminatoriu (practici şi/sau cercetare axate pe educarea oamenilor cu privire la limbajul discriminatoriu şi strategii pentru a-l aborda.

În paralel, va avea loc şi un atelier pentru ONG-uri pentru a discuta despre scopuri, obiective, metodologie şi activităţi care pot fi folosite cu grupuri țintă precum tinerii, agențiile de aplicare a legii, autoritățile competente şi media, cu scopul de a creşte gradul de conștientizarea asupra limbajului discriminatoriu si asupra semnificației acestuia. Atelierul va viza în mod special folosirea educației non-formale.

Invităm potențialii participanți să ne trimită un rezumat de 250 de cuvinte cu referire la unul din cele direcții. Contribuțiile pot fi sub formă de lucrări științifice individuale, panel-uri sau ateliere.

Pentru panel-uri şi ateliere, vă rugăm să ne furnizați detaliile despre teme, organizatori şi participanți. Rețineți faptul că şi participanții vor trebui să trimită rezumatele individuale.

O versiune anonimă a rezumatului dumneavoastră, cu numele şi afilierea într-un document separat va trebui trimisă pe adresa conferencecontact2017@ucy.ac.cy.

Publicațiile academice bazate pe temele conferinței şi negocierile cu editorii vor fi planificate în toamna anului 2017

Taxa de înregistrare se face prin transfer bancar : 80 EUR (pentru a acoperi materialul conferinței, prânzurile, pauzele de cafea, recepția de bun venit)

Pentru mai multe detalii accesați linkul relevant:

https://reportinghate.eu/contact2017/

Calendar

8 Octombrie 2016: Lansarea inscrierilor la conferință

30 Noiembrie 2016: Termenul final de depunere a rezumatelor

30 Decembrie 2016: Decizia trimisă candidaților

8 Mai 2017: Termenul final pentru înregistrarea la conferință


Call for Papers

Interdisciplinary conference on Hate speech: Definitions, Interpretations and Practices

9 – 11 June 2017 at the University of Cyprus

Conference Language: English

The aim of this conference is to stimulate dialogue across disciplines and perspectives and to consider different methods and tools when approaching hate speech.

It is organized under the auspices of an EU DG Justice funded project on hate crime and hate speech (C.O.N.T.A.C.T, www.reportinghate.eu) and offers an opportunity to bring together researchers, teachers, trainers, NGOs and other relevant bodies interested in issues of definitions, interpretations and practices in relation to hate speech. Theoretical research, applied research, and experience from the field are targeted in this conference.

Keynote speakers include:

Prof. Dimitris Christopoulos, President of the International Federation for

Human Rights and Associate Professor at Panteion University of Athens,

Prof. Paul Iganski, University of Lancaster,

Izabela Kisić, Executive Director of the Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Associate in C.O.N.T.A.C.T. programme

Prof. Andreas Musolff, University of East Anglia

Three tracks have been defined, all focusing on the theme of the conference:

Hate speech: Definitions, Interpretations and Practices

– Track 1

Legislation, legal discourses and legal practices across Europe focused on hate speech

– Track 2

Performance of hate speech online, e.g. on social media, comments to newspapers, etc. (including direct and indirect means, role of multimodality)

– Track 3

Pedagogy and hate speech (practices and / or research focused on educating people about hate speech and strategies for tackling it)

In parallel, there will be a workshop for NGOs to discuss aims, objectives, methodology and activities that can be used with target groups such as young people, law enforcement agencies, competent authorities and media for purposes of raising awareness on hate speech, its meaning and consequences. A particular focus of the workshop will be placed on the use of non-formal education.

We invite potential participants to send a 250-word abstract related to one of these three tracks. Contributions can be in the form of individual scientific papers, panels or workshops. For panels and workshops, please give details of themes, convenors and participants. Note participants will also be required to submit individual abstracts.

An anonymised version of your abstract, with your name and affiliation in a separate file should be sent to conferencecontact2017@ucy.ac.cy

Academic publications based on conference themes are foreseen and negotiations with publishers are planned for the spring of 2017.

Registration fee by bank transfer: 80 euros (to cover conference material, lunches, coffee breaks, welcome reception).

For further details click on the relevant link at: https://reportinghate.eu/contact2017/

Calendar

October 8, 2016: Call for papers

November 30, 2016: Deadline for submission of abstracts

Dec. 30, 2016: Decision sent to the applicants

May 8, 2017: Deadline for conference registration