Vrei să faci stagiu de practică într-o organizație modernă cu perspectivă europeană ?

Institutul European pentru Democrație Participativă – Qvorum oferă stagii de practică studenților și masteranzilor la științe politice, studii europene sau relații internaționale.

IEDP Qvorum este o organizație non-guvernamentală ce are ca obiectiv stimularea participării cetăţenilor şi a partenerilor sociali în procesul de formulare a politicilor la nivel naţional şi european. Qvorum își desfășoară activitatea la București și Bruxelles (stagiul se va desfășura la biroul din București).

Activitatea pe perioada stagiului constă în colectarea și analizarea informațiilor din mediul politic European, monitorizarea activității instituțiilor europene (Comisie, Parlament, Consiliu).

Aplicanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

– Să fie studenți (cel puțin anul 2) sau masteranzi la o facultate de științe politice, studii europene, relații internaționale.
– Să cunoască la nivel avansat limba engleză. Cunoaștere unei a doua limbi străine (franceză, italiană, spaniolă, germană, rusă) reprezintă un avantaj.
– Să aibe cunoștințe asupra mediului politic de la nivel european
– Să aibă aptitudini analitice
– Să aibă bune capacități de auto-organizare

Experiența în analiza de date și gestionarea unor aplicații web reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie.

Durata stagiului: minim 3, maxim 6 luni. Aplicanții trebuie să fie disponibili să aloce cel puțin 15 ore pe săptămână stagiului, activiatatea putându-se desfășura parțial și de acasă.

Beneficii:
– acumularea de experiență profesională într-un mediu dinamic și profesionist
– expunerea la informații din viața politică și familiarizarea cu mecanismele de analiză politică
– networking, posibilitatea de a participa la seminarii în țară sau străinătate
– certificat de practică și scrisoare de recomandare din partea Institutului

Stagiul nu este remunerat, dar, la încheierea sa, în funcție de performanțele individuale și de necesitățile organizației, există posibilitatea extinderii colaborării sub formă remunerată.

Cum aplici: trimite pe adresa office@qvorum.ro următoarele documente în limba engleză:

–     CV (cu foto)
–     scrisoare de intenție (personalizată)
– răspunsul tău la întrebarea „Care sunt avantajele și dezavantajele de a fi stat Membru al Uniunii Europene ?” (maxim două pagini)

Termenul limită de primire a aplicațiilor este 15 octombrie 2012 (aplicațiile vor fi procesate în ordinea sosirii). Numai aplicanții selectați pentru interviu vor fi contactați.