Parlamentul European: societăţile de asigurări şi băncile din România şi celelalte state membre vor fi supravegheate de la Bruxelles din 2011

Aceste autorităţi vor avea rolul de a superviza activitatea societăţilor de asigurări şi a băncilor din România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Sistemul de supraveghere financiară este conceput ca un răspuns european la potenţialele crize financiare viitoare. Pachetul, ce conţine 6 rapoarte separate, a fost votat de toate grupurile politice din Parlamentul European, cu excepţia grupului euro-sceptic (EFD).

Comentând rezultatul acestui vot, Doru Franţescu, directorul Institutului European pentru Democraţie Participativă- Qvorum, a explicat că „rezoluţia adoptată de Parlament are caracter legislativ, deci obligatoriu. Este adevărat că, pentru a intra în vigoare, textul trebuie să fie aprobat şi de cealaltă instituţie legislativă a UE, respectiv Consiliul. Dar având în vedere acordul informal deja realizat între Parlament şi Consiliu, votul în această a doua instituţie va fi o simplă formalitate, astfel că putem afirma fără teama de a greşi că autorităţile europene de supervizare în domeniul financiar vor deveni operaţionale de la 1 ianuarie 2011.

În plus, din analiza luărilor de poziţie ale liderilor principalelor grupări politice din Parlamentul European, reiese cu claritate faptul că acesta este doar un prim pas către schimbarea de paradigmă de guvernare economică şi financiară de la nivel naţional la cel european, astfel că ne aşteptăm la noi măsuri similare în următoarele luni”.

Surse de informare complementare pe acest subiect:
Votul asupra raportului privind Competenţele Autorităţii bancare europene, ale Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe:

https://www.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=935&lang=ro

Informarea Parlamentului European:
https://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/042-83191-263-09-39-907-20100921IPR83190-20-09-2010-2010-false/default_en.htm