Comunicat de presă: Dezvoltarea locală este responsabilitatea comunităţii. Fii şi tu implicat!

Proiectul „Dezvoltarea locală este responsabilitatea comunităţii. Fii şi tu implicat!” a ajuns la final.

Pentru o perioadă de 12 luni, Institutul pentru Democraţie Participativă Euro Qvorum în parteneriat cu Organizaţia Bene Merenti au organizat 12 sesiuni de informare, în municipiul Giurgiu şi comuna Oinacu, prin care 204 persoane (reprezentanţi din cele trei sectoare: administraţie publică, cetăţeni, mediul privat) au fost informate şi instruite cu privire la scopul şi activităţile proiectului, conceptul de CLLD – Community Led-Local Development, dar şi cu privire la modalităţi concrete şi abordabile de identificare şi soluţionare a problemelor locale.

Au fost create două grupuri de iniţiativă civică: Grupul de Iniţiativă Civică Giurgiu şi Grupul de Iniţiativă Civică “Vlăsceanul”, Oinacu, pentru care au fost organizate sesiuni de facilitare pentru realizarea strategiei de dezvoltare comunitară în municipiul Giurgiu şi în comuna Oinacu. În urma acestora, a rezultat un plan de acţiune concret, de măsuri realizabile cu resurse şi iniţiativă locală, care a condus la elaborarea strategiilor de dezvoltare comunitară locală.

Cele două grupuri de iniţiativă civică au realizat 16 acţiuni care au presupus implicarea cetăţenilor din cele 2 comunităţi(acțiuni comunitare, campanii de advocacy, inițiative de auto-ajutorare) şi 22 de acţiuni de implicare în luarea deciziilor publice(precum petiţii, cereri de informaţii publice, participarea la consultări publice).

Proiectul a fost finanţat prin granturile SEE 2009–2014, în cadrul Fondului ONG în România(www.fondong.fdsc.ro). Valoarea totală a acestuia a fost de 83.314,23 euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă 74.977,50 euro.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Roberto Pătrăşcoiu (Manager de Proiect)
Telefon: 0743073939
Website: www.qvorum.ro

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi https://www.eeagrants.org/.

IDEI PENTRU COMUNITATE – CLLD

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România;